Vårdavgifter

Besök vuxen: 200 kr 
Besök barn och ungdomar (under 20 år): 0 kr
85 år och äldre: 0 kr
Högkostnadskort gäller (1150 kr)

Ingen remiss krävs.
Oavsett vilken hälsocentral du tillhör kan du boka tid till vilken vårdmottagning du vill.

Uteblivet besök debiteras med 200 kr (patientavgift) plus 50 kr (administrativ avgift).
     
Mer info om patientavgifter finns här.
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter/
Mer info även här.
https://nllplus.se/publika/lg/kom/Patientavgifter/2015/ORIGINAL_affisch_avgifter_i_vården_a3_150420.pdf